صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پرکشیدن پرستو شدن...


«اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه»