مهر کربلات آقاجون توی جانماز خونه


روزی پنج بار دلامونو توی صحنت می کشونه


برا زندگیم آقاجون اسم زیباتون نمک شد


ذکر قلب خسته ام یالیتنا کنا معک شد