یاربی! یا الهی!
عالمان دین گفته اند بزرگترین گناه نا امیدی از رحمت خداست 
من هیچگاه از رحمتت غافل نخواهم شد
پس ای ارحم الراحمین
دستم را بگیر و بالا ببر
هنگامیکه دست تو در دستانم باشدهیچکس مرا دست کم نمیگیرد
هنگامیکه چشمانم به سمت تو باز شود به سمت و سوی دیگری منحرف نمی شود
زیرا تو مشتاقی نه روی گردان
خداوندا
نفرین ها و آفرین های آدم های خاکی بی ثمر است
اگر تمام خلق گرگهای هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد
تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی
ای پناهگاه ابدی تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی